Ensembles

THOMAS LELEU TRIO // Tuba, piano & vibraphone

THE TUBA’S TRIP // A musical show

TL SEXTET // Tuba & string quintet

Solo tuba & orchestra

DUOS // Tuba & piano, tuba & organ, tuba VS cello